Kullsbergs Kalkbruk – rapport från Dalarnas Museum

Inför rivningen av delar av Kullsbergs Kalkbruk i Rättvik 2017, tog Meteorums ordförande Thomas Jacobs initiativet till ett dokumentationsprojekt. Projektet avsåg att grundligt dokumentera de delar av bruket som skulle rivas. Representanter för Länsstyrelsen Dalarnas Kulturmiljöenhet, Dalarnas Museum, den nuvarande ägaren av bruket SMA Mineral och den förre ägaren Erik Bergman (tidigare VD för Dala Kalk AB) kallades till ett möte i Kullsberg i mars 2017. Alla parter vad överens om att projektet borde genomföras.

Resultatet utmynnade i en industrihistorisk rapport författad av byggnadsantikvarie Kristoffer Ärnbäck vid Dalarnas Museum. Den finansierades av SMA Mineral, Länsstyrelsen Dalarna och Dalarnas Museum. Erik Bergman och Thomas Jacobs deltog i arbetet, liksom flera tidigare anställda vid Kullsbergs Kalkbruk. Rapporten presenterades av Kristoffer Ärnbäck i samband med en välbesökt föreläsning på Rättviks Kulturhus torsdag den 15 februari 2018. Den har även uppmärksammats i massmedia. Länk för att ladda ner rapporten i pdf format hittar du här:

https://www.dalarnasmuseum.se/images/byggnadsvard/Rapporter/Kullsbergs-kalkbruk-KOMPRIMERAD-2017-10-02.pdf

Meteorum Touch The Universe inbjuder till möte.

Meteorum

Nu finns chansen att träffa representanter för Meteorums ideella förening. Vi ser fram emot att få diskutera Meteorums framtid med er. Vi presenterar några förslag och lyssnar gärna på era idéer. Ta möjligheten att påverka utvecklingen av Meteorum. Vi vänder oss särskilt till dig som är företagare, men alla är hjärtligt välkomna.

Vi bjuder på fika.
Tid: Onsdag 2 mars kl. 14.00.
Plats: Näringslivskontoret på Stiernhööksgymnasiet, Rättvik.
Varmt välkomna!
Magnus Hjelmare, Lars Texas Frändberg, Thomas Jacobs