Ett världsvitt nätverk av geoparker

Genom det ökade intresset för geologi och geoturism över hela världen, har så kallade Geoparker bildats på många platser runt Jorden. I det världsvida nätverket av internationella geoparker GGN – Global Geoparks Network som understöds av Unesco finns totalt 100 geoparker. 58 av dessa geoparker finns i Europa som en del av nätverkets europeiska motsvarighet EGN – European Geoparks Network. Genom medlemskap i GGN får ett område en unik möjlighet att positionera sig såväl nationellt som internationellt.

Genom att delta i nätverkets konferenser får ett område en fantastisk möjlighet att hänga med i den världsvida utvecklingen inom geoturismen. Många länder har dessutom etablerat nationella nätverk av geoparker. I Sverige lanserade SGU – Sveriges Geologiska Undersökning i Uppsala ett nätverk för nationella geoparker i september 2013. Lanseringen skedde i Rättviks Kulturhus där representanter från flera geoparkprojekt i Sverige deltog.

En geopark är således ett nätverksmuseum i landskapet, eller ett uteklassrum i ett område med ett specifikt geologiskt arv. I geoparken utgår man från geologi för att förklara alla aspekter av ett område: natur, kultur, industrihistoria, arkeologi, lokal matproduktion etc. Man vill alltså sprida geologi till en bred allmänhet där främsta målgruppen är barnfamiljer, skolor på olika nivåer, men även för att locka studenter och forskare till området.

En geopark har också en aktiv roll i hela områdets ekonomiska utveckling utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Till skillnad från många andra turistsatsningar är geologiska besöksmål relativt oberoende av en viss årstid. En geopark kan därför spela en viktig roll i att förlänga turistsäsongen. Intressant nog kan nämnas, att i ett Europeiskt perspektiv har geoturismen gått om både fiske- och fågelturismen i popularitet. Trots detta faktum och trots att vår geologiska historia i Siljansbygden är världsunik, är geologi en ännu relativt outnyttjad resurs inom turismen. Detta vill vi i projekt Meteorum ändra på.

Här följer i punktform en kort sammanfattning av vad en geopark är:

  1. En europeisk geopark är: ett avgränsat område med ett specifikt geologiskt arv och som har en strategi för regional hållbar utveckling.
  2. Platserna i en europeisk geopark ska vara sammankopplade i ett nätverk (tema) och dra fördel av skydd och skötsel.
  3. En europeisk geopark har en aktiv roll i områdets ekonomiska utveckling.
  4. En europeisk geopark arbetar med geologisk naturvård.
  5. En europeisk geopark stödjer utbildningsinsatser kopplade till miljön, och utveckling av forskning inom geovetenskapens olika inriktningar.
  6. En europeisk geopark måste vara aktiv inom EGN.

För ytterligare information: www.europeangeoparks.org

Läs mer om projekt Meteorum:
Varför geologi?
Hur jobbar vi i projekt Meteorum?