Välkommen till informationsmöte om Meteorum i Dalhalla 30/8 kl 19!

Välkommen till en kväll i livets, geologins och turismens tecken, välkommen till ett kostnadsfritt informationsmöte om Meteorum – Touch the Universe, i Dalhalla.

Dalhalla i Rättvik, torsdag 30/8 kl. 19.00.

Informationspunkter:

  • Meteorum – idé och vision.
  • Hur är Siljansringen av intresse i ett internationellt geologiskt perspektiv?
  • Vilket varumärkesstrategiskt värde har meteoritnedslaget?
  • Turistiska effekter/möjligheter.
  • Vilka är projektets parter?

Vi visar även den gripande filmen ”Allt vi är” producerad av forsknings- och upplevelsecentret Visualiseringscenter i Norrköping och filmen ”Kalkbränning i Rättvik 1938” inspelad vid Kullsbergs Kalkbruk.

Medverkande:
Hans Hassle, VD Plantagon International AB och Dalhallas ”upptäckare”.
Thomas Jacobs, Projektledare Meteorum
Stig-Åke Svensson, Naturvårdsdirektör Länsstyrelsen Dalarna.
Örjan Hamrin, Museilektor, Falun
Therése Eklöf, VD Visualiseringscenter
Anna Öst, Producent Visualiseringscenter.