Meteorums representanter på resande fot

Meteorums representanter har presenterat projektet internationellt i Italien, där man deltog i en Workshop och Geopark festival tillsammans med kollegor från Leader från Tjeckien och Kalabrien. Detta skedde i den Kalabriska staden Cropani.

Därefter deltog man även i en internationell Geopark konferens i Portugal anordnad av EGN – European Geopark Networks.

Meteorum kommer även att finnas representerat på Geoarena i Uppsala 16-17 oktober.

Mer information kommer inom kort!