Intervju med Gösta Mårshagen

Ett viktigt arbete i projekt Meteorum är historisk dokumentation. Tillvägagångssättet är att göra intervjuer med film, foto och röstinspelningar. Syftet är att samla på berättelser och levnadsskildringar som kan användas i vårt arbete med storytelling i Meteorum såväl som i kommande filmproduktioner.

Närmast i tiden ligger en dvd produktion om kalkbränningens historia i Siljansbygden. Här är Thomas Jacobs och Magnus Andersson på besök för en intervju hos Gösta Mårshagen, före detta disponent (chef) för Solberga kalkbruk i Boda 1944 – 1963.

Thomas intervjuar Gösta Mårshagen. © Foto: Magnus Andersson Gösta Mårshagen och Thomas Jacobs. © Foto: Magnus Andersson