Informationsturné

Under dagarna 29 – 30 november befann sig Hans Hassle, VD för Plantagon International och medlem av Meteorums styrgrupp i Siljansområdet för att tillsammans med projektledare Thomas Jacobs och Rättviks näringslivschef Markus Svensson informera om projektet i de fyra Siljanskommunerna.

Ni som följer med i pressen, har säkert uppmärksammat att samtliga Siljanskommuner: Orsa, Leksand, Mora och Rättvik tillsammans med Region Dalarna, skrivit under en ansökan om fortsatt ekonomiskt stöd via Tillväxtverket till projekt Meteorum. Syftet med mötena i de fyra kommunerna var därför att ge alla berörda parter en fördjupad förståelse för projektet, dess bakgrund och syfte.

Hans Hassle lyfte särskilt fram det värde som Meteorum skulle kunna utgöra för att skapa ett nytt, starkt och spännande varumärke för Siljansbygden med internationell genomslagskraft. Ett särskilt möte ägde också rum i Rättvik med Länsstyrelsens representant Agneta Arnesson – Westerdahl gällande arbetet med geoparken.

Med på turnén var även Meteorums praktikant Annika Nordkvist och fotograf Magnus Andersson. Meteorum tackar Olof Herko, näringslivsutvecklare i Orsa, Niclas Larsson, näringslivschef i Mora, Anna Tägtström – Visconti, näringslivsutvecklare i Leksand och Mary Holmqvist på Närvik i Rättvik för deras insatser i samband med dessa möten.