Välkommen på föredrag

Föredragsserie
Med jordens och universums utveckling i fokus Rättviks kulturhus torsdag 31 jan och 7 feb kl 19.00.

Jordens, solens, vintergatans och universums undergång
Torsdag 31 januari kl 19.00. RÄTTVIKS KULTURHUS
Hur ska det hela sluta? Vad säger vetenskapen om jordens, solens, vintergatans och universums undergång? Astrofysiken och kosmologin ger ganska bestämda besked om detta idag. Vi har tid på oss, men undergången är nog ändå ofrånkomlig till slut. Men långt innan dess…

En föreläsning med Bengt Gustafsson, professor emeritus i teoretisk astrofysik vid Uppslala Universitet.
Entré: 50 kr. Samarrangörer: Jan Olof Snihs Riskkollegiet, Meteorum och Rättvik kultur.

Dalarna/Rättvik från urtid till nutid
Torsdag 7 februari kl 19.00. RÄTTVIKS KULTURHUS
I föreläsningen ges glimtar från olika delar av Dalarna som vittnar om Dalarnas spännande geologiska historia. Hur det kan ha sett ut i Dalarna under gångna tider ges exempel på genom glimtar från andra delar av jorden där samma processer som format Dalarna pågår än idag.

En föreläsning med Karin Eriksson, docent i kvartärgeologi och verksam i Naturforum.
Entré 50 kr. Samarrangörer: Meteorum och Rättvik kultur.