Seminarium med Chief Oren Lyons

Ännu en fantastisk händelse i Meteorums historia. Se foton från vårt senaste seminarium på Lerdalshöjden i Rättvik här och på vår facebooksida då vi hade besök av tre hövdingar inkl. Chief Oren Lyons från Onondaga Nation, som är en del av Irokesförbundet eller Six Nations. Chief Oren Lyons har framträtt med bl.a. Michail Gorbatjov, Dalai Lama, Moder Teresa och Al Gore och är en av världens mest eftertraktade föreläsare gällande klimatfrågor och mänskliga rättigheter.

Det känns mycket fint att projekt Meteorum nu har detta moraliska stöd. Ett stort tack till Hans Hassle och Magnus Hjelmare från Plantagon International AB och Meteorums styrgrupp som ordnade denna möjlighet som berikar och inspirerar vårt fortsatta arbete på ett oslagbart sätt.

Oren R. Lyons