Meteorum prisas

Meteorums projektledare Thomas Jacobs tilldelades lördag den 23 mars Rättviks Hembygdsförenings Kulturpris 2013.

Motivationen lyder: ”För ett mångårigt arbete med att forska om, dokumentera och på olika sätt sprida kunskap om kalkhanteringen i Rättvik; från den månghundraåriga småskaliga till dagens industriella verksamhet.”

Meteorum blir prisat.

Samlande på levnadsberättelser

I projekt Meteorum anser vi det viktigt att bevara människors livsgärningar genom inslamlande av berättelser. Dokumentationen utförs genom filminspelningar i intervjuform av Magnus Andersson och Thomas Jacobs.

Senast i raden bland dem som ivrigt delat med sig av sin livshistoria är Maij Nilsson, 93 år, bosatt i Rovgärdet i Rättvik. Det insamlade materialet arkiveras och kommer att på olika sätt användas i Meteorums arbete med storytelling.

Maij Nilsson. © Foto: Magnus Andersson

Föreläsningar

I januari och februari anordnade Meteorum i samarbete med Rättviks Kultur två välbesökta och mycket uppskattade föreläsningar i Rättviks Kulturhus. Meteorum ser fram emot fortsatt gott samarbete med Rättviks Kultur även till hösten 2013.

Den 31 januari föreläste Bengt Gustafsson om jordens, solens, Vintergatans och universums undergång, och den 7 februari föreläste Karin Eriksson om Dalarnas och Rättviks geologiska historia. På vänstra bilden syns Bengt Gustafsson, professor i teoretisk astrofyisk under sin föreläsning på Kulturhuset i Rättvik. Foto: Magnus Andersson.

På högra bilden ses Agneta Arnesson Westerdahl (projektledare Länsstyrelsen), Kjell Westerdahl (berggrunds- och geohydrolog), Karin Eriksson (docent i kvartärgeologi), Karl-Erik Perhans (naturgeograf), Thomas Jacobs (projektledare Meteorum), Pellas Åke Hansson (f.d. kalkbruksarbetare Dala Kalk AB) och Gunnar Eriksson (berggrundsgeolog). Foto: Märta Kallur.

Bengt Gustafsson. © Foto: Magnus Andersson. Geologigänget. © Foto: Märta Kallur.