Föreläsningar

I januari och februari anordnade Meteorum i samarbete med Rättviks Kultur två välbesökta och mycket uppskattade föreläsningar i Rättviks Kulturhus. Meteorum ser fram emot fortsatt gott samarbete med Rättviks Kultur även till hösten 2013.

Den 31 januari föreläste Bengt Gustafsson om jordens, solens, Vintergatans och universums undergång, och den 7 februari föreläste Karin Eriksson om Dalarnas och Rättviks geologiska historia. På vänstra bilden syns Bengt Gustafsson, professor i teoretisk astrofyisk under sin föreläsning på Kulturhuset i Rättvik. Foto: Magnus Andersson.

På högra bilden ses Agneta Arnesson Westerdahl (projektledare Länsstyrelsen), Kjell Westerdahl (berggrunds- och geohydrolog), Karin Eriksson (docent i kvartärgeologi), Karl-Erik Perhans (naturgeograf), Thomas Jacobs (projektledare Meteorum), Pellas Åke Hansson (f.d. kalkbruksarbetare Dala Kalk AB) och Gunnar Eriksson (berggrundsgeolog). Foto: Märta Kallur.

Bengt Gustafsson. © Foto: Magnus Andersson. Geologigänget. © Foto: Märta Kallur.