Samlande på levnadsberättelser

I projekt Meteorum anser vi det viktigt att bevara människors livsgärningar genom inslamlande av berättelser. Dokumentationen utförs genom filminspelningar i intervjuform av Magnus Andersson och Thomas Jacobs.

Senast i raden bland dem som ivrigt delat med sig av sin livshistoria är Maij Nilsson, 93 år, bosatt i Rovgärdet i Rättvik. Det insamlade materialet arkiveras och kommer att på olika sätt användas i Meteorums arbete med storytelling.

Maij Nilsson. © Foto: Magnus Andersson