Meteorum på BKs diskussionsmöte 2013

Meteorum representerades på Bergsprängningskommitténs 58:e Diskussionsmöte på Stockholmsmässan i Älvsjö den 12 mars. Representanter var Hans Hassle, VD Plantagon International AB, Sara Johansson, student vid Geocentrum i Uppsala och Meteorums projektledare Thomas Jacobs. De höll gemensamt en föreläsning om projekt Meteorum för 500-600 personer från hela Sveriges berg, spräng och gruvindustri.

Meteorums medverkan gjordes möjlig av Lars Texas Frändberg, regionchef för Orica Mining Services, som fungerade som en flitig ambassadör för Meteorum på mässan under BK-Dagen. Meteorum tackar Texas för hans värdefulla stöd och insats och journalisten Annica Bray från Kubera Konsult i Skellefteå för bilderna från mässan. www.bergsprangningskommitten.se

Meteorum på BKs diskussionsmöte 2013. © Foto, Annica Bray. Meteorum på BKs diskussionsmöte 2013. © Foto, Annica Bray. Meteorum på BKs diskussionsmöte 2013. © Foto, Annica Bray.