Meteorum får ny projektägare.

Sedan Rättviks Kommun erhållit bidrag från Region Dalarna för den fortsatta driften av projekt Meteorum, tar de över som projektägare efter Leader DalÄlvarna den 1 maj 2013. Samtliga övriga Siljanskommuner Leksand, Mora och Orsa ingår även som medfinansiärer. Representanter för de fyra kommunernas näringslivsenheter utgör nu projektets styrgrupp: Anna Tägtström-Visconti för Leksand, Niclas Larsson för Mora, Olof Herko för Orsa och ordförande Markus Svensson för Rättvik.

I styrgruppen ingår också Christina Lindfors tillträdande verksamhetsledare för Leader DalÄlvarna. Projektledare från 1 maj 2013-31 december 2014 är Thomas Jacobs. Styrgruppen och projektledaren har ett mycket nära samarbete med Stig-Åke Svensson, naturvårdsdirektör för Länsstyrelsen Dalarna och Agneta Arnesson-Westerdahl, projektledare på Länsstyrelsen Dalarna. Samarbete fortsätter som tidigare med projektets expertrådgivare Hans Hassle, VD Plantagon International AB, Magnus Hjelmare, VD B-E-R-G, Lars Texas Frändberg Orica Mining Services, Örjan Hamrin, museilektor Falun m.fl.