Meteroum på Tällberg Forum 2013.

Fredag den 14 juni deltog Meteorums projektledare Thomas Jacobs på Tällberg Forum där mer än 300 ledare från hela välden samlats för att dryfta aktuella frågor av internationellt betydande karaktär. På fredagens förmiddag erbjöds deltagarna att följa med lokala guider ut på exkursion i Tällberg. Exkursionsrutt kunde de välja utifrån olika teman däribland geologi.

För den geologiska guidningen svarade Karin Eriksson, docent i kvartärgeologi och Gunnar Eriksson i en grupp och för den andra gruppen Erik Jonsson från Sveriges Geologiska Undersökning i Uppsala. Thomas fick tillfälle att inför båda dessa grupper informera om projekt Meteorum. Vi tackar Tällberg Forum för denna värdefulla möjlighet samt Karin, Gunnar och Erik för deras insats!

IMG_4410 IMG_4412 IMG_4427