Workshop och exkursion i Tjeckien.

Meteorum anordnar via Leader Dalälvarna i samarbete med Leaderområden i den Tjeckiska Geoparken Bohemian Paradise Geopark, work-shops med efterföljande exkursioner under 2013 i respektive länder.

Syftet är att lära av varandra hur man i geoparker kan jobba för att främja turismen ur olika synvinklar: marknadsföring, hållbarhet, varumärkesstrategiskt, handikappanpassning, paketering, hur man jobbat med turism i ett historiskt perspektiv och hur man gör bruk av interpretation för att främja turism. 2-7 juni reste således representanter från Meteorum till Tjeckien för att att leda work-shop och delta i exkursioner.

De som deltog i vår Work-shop representerade såväl Geoparken som tre Leaderområden, naturskyddsföreningen, destinationsbolaget, Universitetet i Prag, jordbruksministeriet och flera kommunalråd från kommunerna i området.

Vi som reste var:
Emmi Enoksson, projektledare, tolk
Anna Tägtström Visconti, näringslivsutvecklare Leksands Kommun
Anders Ståhl, Art of Nature, Leksand
Erik Bergqvist, vice ordf.  Leader DalÄlvarna
Örjan Hamrin, museilektor, Falun
Agneta Arnesson Westerdahl, Länsstyrelsen Dalarna
Sara Johansson, student i geovetenskap, Uppsala Universitet
Thomas Jacobs, projektledare Meteorum – Touch The Universe

IMG_4040 IMG_4139 IMG_4315

Praktik i Meteorum.

Den 14 maj praktiserade Erica Jacobs från klass 6B på Rättviksskolan hos Meteorum. Hon fick bl.a. se filmen om Siljansringen, titta på olika bergarter och fossiler och följa på exkursion till Styggforsen, Osmundsberg och Mårtanbergs Gruvor.

Praktik i Meteorum

Meteorum-möte i Tällberg

Den 3 maj hölls ett möte på hotell Långbergs i Tällberg där projekt Meteorum och eteblerandet av en geopark i Siljansbygden diskuterades av Länststyrelsen Dalarna och representanter för de fyra Siljanskommunerna Leksand, Orsa, Mora och Rättvik samt Leader DalÄlvarna. Presiderande var Landshövding Maria Norrfalk.

Syftet var att diskutera alla parters inställning till att projektet genomförs. Alla parter visade sig mycket positiva till det fortsatta arbetet och helt inställda på genomförandet. Redan hösten 2013 kommer därför Länsstyrelsen att till det internationella nätverket EGN – European Geopark Networks lämna in en intresseanmälan om medlemskap i nätverket. Intresseanmälan föregår ansökan om det verkliga medlemskapet som kan ske tidigast hösten 2014.

Deltagare i mötet var:
Mötesordförande: Landshövding Maria Norrfalk
Antecknare: Agneta Arnesson Westerdahl, projektledare, Länsstyrelsen

Från Länsstyrelsen dessutom:
Enhetschef Stig-Åke Svensson
Chaufför Kent Larsson

Inbjudna deltagare:
Kommunalrådet Bengt-Åke Rehn, Mora
Kommunstyrelsens vice ordförande Anders Rosell, Orsa
Kommunalrådet Annette Riesbeck, Rättvik
Kommunchef Ulf Israelsson, Rättvik
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anne-Lie Stenberg, Leksand
Oppositionsrådet Lars-Erik Jansson, Leksand
Verksamhetsledare Elsa Wolff, LeaderDalÄlvarna
Handläggare Christina Lindfors, LeaderDalÄlvarna
Näringslivschef och representant från Meteorums styrgrupp Markus Svensson, Rättvik
Projektledare Meteorum Thomas Jacobs, Rättvik

IMG_3973 IMG_3974 IMG_3975 IMG_3976 IMG_3977