Internationell geopark-workshop i Meteorum

Leader Dalälvarna har tillsammans med Meteorum – Touch the Universe och i samarbete med Leaderområden i den Tjeckiska geoparken Bohemian Paradise under september anordnat workshops i två dagar med efterföljande exkursioner i Siljansområdet.

Syftet med samarbetet var att lära av varandra. Som hur man i geoparker kan jobba för att främja turismen utifrån olika inriktningar: marknadsföring, hållbarhet, varumärkesstrategi, handikappanpassning, paketering, hur geoparker finansieras och administreras, samt hur man gör bruk av interpretation för att förmedla kunskap. I juni reste åtta representanter från Leader DalÄlvarna och Meteorum till Tjeckien för att leda workshops och delta i exkursioner där (se ytterligare information på denna sida).

Nu fick några av dem som arbetar med liknande frågeställningar i Siljansområdet med omnejd chansen att delta under två dagar för att få inblick i hur man jobbar i det historiska turistområdet Bohemian Paradise. Workshopen skedde på hotell Lerdalshöjden i Rättvik under ledning av tio representanter för Bohemian Paradise Geopark, tre Leaderområden, ett turistbolag och en representant för områdets naturskyddsförening. Detta var ett unikt tillfälle att få del av kunskap och erfarenheter från ett område med mer än 150-års erfarenhet av turism och en etablerad geopark med medlemskap i EGN- European Geoapark Networks!

Workshopdagarna efterföljdes av två exkursionsdagar med våra Tjeckiska gäster till besöksmål i det föreslagna geoparksområdet Meteorum i Siljansområdet. Exkursionerna leddes av geologen Kjell Westerdahl, Emil Gregori f.d. ordförande i Geologiska Museet i Borlänge, Agneta Arnesson Westerdahl, Länsstyrelsen och Thomas Jacobs, projektledare. Förutom geologiska sevärdheter som ett stenbrott i Mora, Storstupet i Orsa, Amtjärnsberget, Skålberget, Dalhalla och Styggforsen (samtliga i Rättvik) besöktes också Björnparken i Grönklitt, Nils Olssons Hemslöjd i Nusnäs, Nittsjö Keramik, Vidablicks utsiktstorn i Rättvik, Naturum i Siljansnäs, Natur och konstmuseet i Rättvik samt Vikingahuset vid Stornäset, Ljugaren i Rättvik.

DSC_0005 DSC_0055 DSC_0207 DSC_0103 DSC_0184 DSC_0032 DSC_0008 DSC_0041 DSC_0100 DSC_0078 DSC_0123 DSC_0173 DSC_0207 2 DSC_0099 DSC_0163 DSC_0171

SGU lanserar konceptet Svensk Geopark

Sedan många år tillbaka finns det internationella koncept och nätverk för geoparker, dvs. geografiskt avgränsade områden som berättar en särskild geologisk historia. Inom dessa områden arbetar man med att sprida kunskap om geologi till allmänheten och med naturvårdande insatser för att visa fram och bevara geologin. Parkerna används också till utbildning och forskning.

Steget till att bli en internationell geopark upplevs ofta som stort. Därför inrättar SGU nu ett nationellt koncept för Sverige. För de som har som mål att någon gång skapa en internationell geopark, är den svenska geoparken ett steg på vägen. För andra kan det nationella geoparken räcka.

Är du intresserad av att geologi och turism? Då ses vi i Rättvik!
Den 14 september 2013 på Kulturhuset Rättvik, klockan 10:00 till 16:00, för dig som är tidig finns kaffe från 9.30

Föredrag 10:00-11:30

  • Välkommen – Anna Hedenström, SGU.
  • Vad är geoturism och vad är Svensk geopark? – Linda Wickström, SGU.
  • Projekt Meteorum – Thomas Jacobs, projektledare.
  • Att föra ut den geologiska berättelsen till en bredare publik – Elisabeth Einarsson, Lunds universitet.

Lunchpaus 11:30 till 13:00
Lunchen ordnar du själv på något av Rättviks alla trevliga lunchställen.

Exkursion 13:00 till 16:00
Fokus för exkursionen är hur en besökare vill kunna uppleva och ta del av den geologiska berättelsen på en plats. Vi kommer att besöka två olika, men lika, platser och för diskussionerna utifrån dessa.

Åter Rättvik senast 16:00

Anmälan:
Anmälan till lanseringen av konceptet Svensk Geopark till Linda Wickström, projektledare, SGU. E-post: linda.wickstrom@sgu.se