Meteorum får moraliskt stöd från ProGEO

Meteorum får moraliskt stöd från ProGEO – The European Association for the Conservation of the Geological Heritage. ProGEO är en ideell europeisk förening som arbetar för att värna om vårt geologiska arv och arbetar för gemensamma riktlinjer inom geologisk naturvård.

ProGEO stöder geoparker med förhoppning att en geopark ska fungera som ett led i arbetet mot en helhetssyn på natur och mot gemensamma riktlinjer för att tillvarata och skydda vår planets historia. I september 2013 fick Meteorum beröm för utvecklingen av projektet hittills i ett brev från ProGEO, vilket gläder oss mycket. Brevet publicerar vi nu i sin helhet på vår hemsida.

Klicka här för att läsa brevet.

DVD-film om kalkindustrins historia

Ett arbete pågår också med en DVD-film om kalkindustrins historia som kommer till försäljning under 2014. Filmen kommer att berätta övergripande om meteoritnedslagets effekter på geologin i Siljansområdet och vilken nytta människor i vår bygd haft av geologin under hundratals år.

Fokus kommer att ligga på kalkindustrin som har varit, och fortfarande är, den mest betydande stenindustrin i Siljansområdet. Många andra verksamheter kommer också att beröras. Engagerade i filmprojektet som finansieras av Riksantikvarieämbetet är Erik Bergman, bergsingenjör och tidigare VD för Dala Kalk AB, Pellas Åke Hansson f.d arbetare vid Dala Kalk AB, Magnus Andersson – film och foto, Rättviks Kommun, Pers Göran Olsson – Dalarnas Museum, Ingvar Berg tidigare medarbetare på Högskolan Dalarna och Thomas Jacobs, projektledare Meteorum.

Medlemskap i nätverk för geoparker

Via Länsstyrelsen kommer geopark Meteorum att ansöka om medlemskap i det nystartade nationella nätverket av geoparker som lanserades av SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, den 14 september 2013. Den 20 december 2013 inlämnade Landshövding Maria Norrfalk en intresseanmälan till SGU om att få bilda en nationell Geopark med namnet Meteorum.

Ansökan om att få bilda geopark Meteorum ska vara klar den 30 april i år. Arbetet med ansökan utförs till största delen av Agneta Arnesson Westerdahl, som är Länsstyrelsens representant för projektet, och Sara Johansson, mastersstudent i geovetenskap i Uppsala. Sara har fått i uppdrag att beskriva Siljansområdet geologiskt.

Under 2014 lämnar vi även in en intresseanmälan för medlemskap i det internationella nätverket av geoparker European Geopark Network (EGN) och Global Geoparks Network (GGN). Denna intresseanmälan föregår en formell ansökan om medlemskap. Om allt går väl och våra ansökningar godkänns, kan vi bli en godkänd nationell Geopark under 2015, och en internationell Geopark 2015 eller 2016.

Thomas Jacobs, Projektledare Meteorum
Agneta Arnesson Westerdahl, Länsstyrelsen Dalarna

Arbetet med geosites i Siljanskommunerna

Diskussioner pågår om vilka geosites, det vill säga geologiska platser i naturen, som vi i ett initialt skede vill lyfta fram i den blivande geoparken. De som deltar för att välja ut dessa platser är kommunekologerna i Leksand, Rättvik, Mora och Orsa, näringslivsutvecklarna i Leksand, Mora och Orsa och näringslivschefen i Rättvik. Från Länsstyrelsen deltar naturvårdsförvaltare Henny Sahlin och från Sveriges Geologiska Undersökning i Uppsala statsgeolog dr. Linda Wickström. Fler personer med anknytning till projektet har också tillfrågats om synpunkter på detta.

Vi kommer alltså att välja ut fem besöksmål i naturen, så kallade geosites, i varje kommun som vi kan lyfta fram i geoparken. Då har vi totalt tjugo geosites att lyfta fram i vår ansökan om medlemskap i de nationella och internationella nätverken för geoparker. I första hand riktar vi in oss på geologiska platser i naturen som redan idag är besöksvänliga, har bra tillgänglighet, bra skyltning, där regelbunden skötsel förekommer och där det finns parkeringsmöjligheter.

Fler platser i naturen ska också läggas till i takt med att de hinner ställas iordning för besökare. Till slut kanske vi har 100 geosites som är besöksanpassade.

Vi kommer även att välja ut fem andra besöksmål i varje kommun som inte har direkt koppling till geologi, men som redan idag är en stor turistattraktion. Vid dessa besöksmål kan skyltning göras för att locka ut besökare i vår blivande geopark. Ett syfte med geoparken är just att öka intresset för vår spännande geologi, som tack vare meteoritnedslaget har gett oss unika natur- och kulturvärden.

Thomas Jacobs, Projektledare Meteorum
Agneta Arnesson Westerdahl, Länsstyrelsen Dalarna