Arbetet med geosites i Siljanskommunerna

Diskussioner pågår om vilka geosites, det vill säga geologiska platser i naturen, som vi i ett initialt skede vill lyfta fram i den blivande geoparken. De som deltar för att välja ut dessa platser är kommunekologerna i Leksand, Rättvik, Mora och Orsa, näringslivsutvecklarna i Leksand, Mora och Orsa och näringslivschefen i Rättvik. Från Länsstyrelsen deltar naturvårdsförvaltare Henny Sahlin och från Sveriges Geologiska Undersökning i Uppsala statsgeolog dr. Linda Wickström. Fler personer med anknytning till projektet har också tillfrågats om synpunkter på detta.

Vi kommer alltså att välja ut fem besöksmål i naturen, så kallade geosites, i varje kommun som vi kan lyfta fram i geoparken. Då har vi totalt tjugo geosites att lyfta fram i vår ansökan om medlemskap i de nationella och internationella nätverken för geoparker. I första hand riktar vi in oss på geologiska platser i naturen som redan idag är besöksvänliga, har bra tillgänglighet, bra skyltning, där regelbunden skötsel förekommer och där det finns parkeringsmöjligheter.

Fler platser i naturen ska också läggas till i takt med att de hinner ställas iordning för besökare. Till slut kanske vi har 100 geosites som är besöksanpassade.

Vi kommer även att välja ut fem andra besöksmål i varje kommun som inte har direkt koppling till geologi, men som redan idag är en stor turistattraktion. Vid dessa besöksmål kan skyltning göras för att locka ut besökare i vår blivande geopark. Ett syfte med geoparken är just att öka intresset för vår spännande geologi, som tack vare meteoritnedslaget har gett oss unika natur- och kulturvärden.

Thomas Jacobs, Projektledare Meteorum
Agneta Arnesson Westerdahl, Länsstyrelsen Dalarna