Medlemskap i nätverk för geoparker

Via Länsstyrelsen kommer geopark Meteorum att ansöka om medlemskap i det nystartade nationella nätverket av geoparker som lanserades av SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, den 14 september 2013. Den 20 december 2013 inlämnade Landshövding Maria Norrfalk en intresseanmälan till SGU om att få bilda en nationell Geopark med namnet Meteorum.

Ansökan om att få bilda geopark Meteorum ska vara klar den 30 april i år. Arbetet med ansökan utförs till största delen av Agneta Arnesson Westerdahl, som är Länsstyrelsens representant för projektet, och Sara Johansson, mastersstudent i geovetenskap i Uppsala. Sara har fått i uppdrag att beskriva Siljansområdet geologiskt.

Under 2014 lämnar vi även in en intresseanmälan för medlemskap i det internationella nätverket av geoparker European Geopark Network (EGN) och Global Geoparks Network (GGN). Denna intresseanmälan föregår en formell ansökan om medlemskap. Om allt går väl och våra ansökningar godkänns, kan vi bli en godkänd nationell Geopark under 2015, och en internationell Geopark 2015 eller 2016.

Thomas Jacobs, Projektledare Meteorum
Agneta Arnesson Westerdahl, Länsstyrelsen Dalarna