International visitors to Meteorum

Den 5 februari förärades Meteorum med ett internationellt besök i Rättvik av Douglon Tse/ Roosevelt China Investments Corporation från Kina, Hans Hassle VD
Plantagon International, Shrikant Ramakrishnan / Plantagon, Maja Stilling/ Plantagon, Lars Texas Frändberg/ Bergsprängningskommitteen / Orica Mining Services och Örjan Hamrin, museilektor, Falun. Från projekt Meteorum deltog Agneta Arnesson Westerdahl länsstyrelsen Dalarna och projektledare Thomas Jacobs.

För mer information om samarbetet mellan Plantagon och Roosvelt China Investments Corporation klicka här.

On february 5, Meteorum was honored with an international visit to Rättvik by Douglon Tse / Roosevelt China Investments Corporation, Hans Hassle CEO Plantagon International, Shrikant Ramakrishnan / Plantagon, Maja Stilling / Plantagon, Lars Texas Frändberg / Orica Mining Services and Örjan Hamrin, museum lecturer, Falun. Locally, project Meteorum was represented by Agneta Arnesson Westerdahl, the Country Administrative Board of Dalarna and project manager Thomas Jacobs.

To see pictures from the meeting, click here.