Exkursion på Geologins Dag

Lördagen den 13 september 2014, på Geologins Dag, gör vi en heldagsexkursion till Morafältet, som nominerats till Geologiskt Arv 2014!

Arrangemanget görs i samarbete mellan Länsstyrelsen Dalarna, naturum Dalarna och projekt Meteorum. Vi kommer att se närmare på Morafältets olika spännande och vackra delar. Det blir besök på Bonäsfältet, Svinvallen, Salunäbb och Alderängarna.
Matsäck och rejäla skodon är nödvändigt. Mer information kommer i augusti! Varmt välkomna!

Geologins Dag har en egen hemsida.
Mer information om Geologins Dag finns här.

Vårt arrangemang är inlagt här, där man kan klicka vidare för mer information. Och glöm för allt i världen inte att rösta! Gör det här: www.sgu.se

Morafältet nomineras till geologiskt Arv 2014

Tio platser med speciellt värdefull geologi har utsetts att vara med i tävlingen, där det är upp till svenska folket att rösta. Tävlingen började 2012 då Styggforsen kom på andra plats, och nu hoppas vi verkligen att Morafältet kan vinna 2014!

Mer information finns på Sveriges Geologiska Undersöknings färska sida:
https://sgu.se/evenemang/tavlingen-geologiskt-arv/geologiskt-arv-2014/morafaltet

På Geologins Dag lördagen den 13 september kommer projekt Meteorum i samarbete med naturum Dalarna att ägna hela dagen åt en stor exkursion i Morafältets olika delar.

Vi ser det som en stor händelse för bygden att vi kan uppmärksamma det här häftiga området.

Glöm nu inte att gå in och rösta!

Besök från universitet i Skandinavien

Under våren 2014 har vi haft ett antal spännande besök till Meteorum från olika universitet i Skandinavien. Från Uppsala kom det i två omgångar studenter för studier i Siljansbygden: Spencer Stewart Shander från New York som studerar hållbarhet vid Uppsala universitet och de blivande landskapsarkitekterna Kristjan Erlandsson och Oskar Frelin från SLU Universitet.

I april hade vi besök av representanter från Universitetet i Köpenhamn, Högskolan Dalarna och museilektor Örjan Hamrin. Adjunkterna Claus Koch och Andreas Kjeldsen är båda verksamma vid Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. Därtill deltog Dr. Daniel Brandt som är lektor vid Högskolan Dalarna och Magnus Bohlin, professor i naturgeografi vid Turismutbildningen, Högskolan Dalarna..

Den 26 maj hade vi besök av 60 stycken geologistudenter från Helsingfors Universitet i Finland. De var på geologisk studieresa i Sverige och Norge och ville veta mer om meteoritnedslaget hos oss. Vi började på toppen av Hedsåsberget och besökte sedan Skålberget och Dalhalla.

De var alla mycket imponerade av fossilerna i kalkberggrunden och de exempel på slagkäglor i granitberggrunden från meteoritnedslaget som numera finns i Dalhalla. Särskilt deras lärare fil.dr, professor Ragnar Törnros imponerades av slagkäglorna som han ses studera på ett av fotona med några av sina elever.

Meteorum på geopark workshop

Den 13 maj i år anordnade SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) en geopark workshop vid Kvarnstensgruvan vid Minnesfjället i Lugnås.

Deltagarna fick lyssna till föreläsningar av statsgeolog dr. Linda Wickström om geoturism och svenska geoparker. Bland annat berättade hon att det just nu finns omkring åtta områden i Sverige med projekt av vilka några har som mål att bli medlemmar i SGUs nationella nätverk av geoparker.

Sven Lundqvist från SGU talade om geologisk naturvård ur olika perspektiv, Christian Skovsted från Naturhistoriska Riksmuseet talade om hur maskarna kunde överleva den geologiska perioden kambrium. Thomas Jacobs, projektledare för Meteorum, föreläste om hur arbetet fortskrider i projekt Meteorum.

Gunnel Ransed från SGU presenterade årets nomineringar till Svenskt Geologiskt Arv 2014. Bland dessa finns en geosite i Meteorum som kommer att offentliggöras i juni. på eftermiddagen guidade Ingemar Beiron deltagarna i och omkring den spännande kvarnstensgruvan i Minnesfjället.

Dagen avslutades med gruppdiskussioner kring frågor som rör utvecklingen av svenska geoparker och geoturism. Se ytterligare foton på facebook.

Foto: Thomas Jacobs.