Besök från universitet i Skandinavien

Under våren 2014 har vi haft ett antal spännande besök till Meteorum från olika universitet i Skandinavien. Från Uppsala kom det i två omgångar studenter för studier i Siljansbygden: Spencer Stewart Shander från New York som studerar hållbarhet vid Uppsala universitet och de blivande landskapsarkitekterna Kristjan Erlandsson och Oskar Frelin från SLU Universitet.

I april hade vi besök av representanter från Universitetet i Köpenhamn, Högskolan Dalarna och museilektor Örjan Hamrin. Adjunkterna Claus Koch och Andreas Kjeldsen är båda verksamma vid Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. Därtill deltog Dr. Daniel Brandt som är lektor vid Högskolan Dalarna och Magnus Bohlin, professor i naturgeografi vid Turismutbildningen, Högskolan Dalarna..

Den 26 maj hade vi besök av 60 stycken geologistudenter från Helsingfors Universitet i Finland. De var på geologisk studieresa i Sverige och Norge och ville veta mer om meteoritnedslaget hos oss. Vi började på toppen av Hedsåsberget och besökte sedan Skålberget och Dalhalla.

De var alla mycket imponerade av fossilerna i kalkberggrunden och de exempel på slagkäglor i granitberggrunden från meteoritnedslaget som numera finns i Dalhalla. Särskilt deras lärare fil.dr, professor Ragnar Törnros imponerades av slagkäglorna som han ses studera på ett av fotona med några av sina elever.