Meteorum på geopark workshop

Den 13 maj i år anordnade SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) en geopark workshop vid Kvarnstensgruvan vid Minnesfjället i Lugnås.

Deltagarna fick lyssna till föreläsningar av statsgeolog dr. Linda Wickström om geoturism och svenska geoparker. Bland annat berättade hon att det just nu finns omkring åtta områden i Sverige med projekt av vilka några har som mål att bli medlemmar i SGUs nationella nätverk av geoparker.

Sven Lundqvist från SGU talade om geologisk naturvård ur olika perspektiv, Christian Skovsted från Naturhistoriska Riksmuseet talade om hur maskarna kunde överleva den geologiska perioden kambrium. Thomas Jacobs, projektledare för Meteorum, föreläste om hur arbetet fortskrider i projekt Meteorum.

Gunnel Ransed från SGU presenterade årets nomineringar till Svenskt Geologiskt Arv 2014. Bland dessa finns en geosite i Meteorum som kommer att offentliggöras i juni. på eftermiddagen guidade Ingemar Beiron deltagarna i och omkring den spännande kvarnstensgruvan i Minnesfjället.

Dagen avslutades med gruppdiskussioner kring frågor som rör utvecklingen av svenska geoparker och geoturism. Se ytterligare foton på facebook.

Foto: Thomas Jacobs.