Dalhalla 20 år – De legendariska arbetarna bakom Dalhalla

I augusti 2014 firade P-Floyd sitt 5 års jubileum i Dalhalla och tidigare i sommar firade Dalhalla sitt 20 års jubileum. Men inget av detta hade varit möjligt utan insatser av de arbetare som i många generationer arbetat vid Kullsbergs Kalkbruk i byn Glistjärna.

Inför sitt 20-årsjubileum med världstenoren José Carreras den 23 juli i år, inbjöd Dalhalla därför tidigare fast anställda för Dala Kalk AB vid Kullsbergs Kalkbruk till konserten. Trots allt var det ju verksamheten vid kalkbruket som skapade de verkliga förutsättningarna för etablerandet av Dalhalla i kalkbrottet Draggängarna. Meteorums projektledare Thomas Jacobs som tidigare varit anställd vid Dala Kalk, blev tillfrågad av Dalhalla om att sammanställa inbjudningarna.

Dalhallas initiativ var mycket uppskattat av de forna kalkbruksarbetarna. Det blev ett kärt återseende och många av dem hade inte träffats på flera årtionden sedan nedläggningen av bruket 1991.

Arbetarna började sin träff på den permanenta utställningen om Kullsbergs Kalkbruks historia som finns i Dalhallas entrébyggnad Gruvstugan. En utställning som för övrigt firar 15 års jubileum i år sedan den etablerades i Dalhalla 1999. Där delades många minnen från tiden vid kalkbruket dem emellan.

Sedan väntade en fantastisk musikupplevelse ute i det forna kalkbrottet Draggängarna som i 20 år varit känt som konsertarenan Dalhalla. Som kuriosa kan vi nämna att Rättviks Events VD Conny Gesar som nu driver konsertverksamheten i Dalhalla, sommarjobbade vid Kullsbergs Kalkbruk på 1980-talet.

Sven Hol körde det absolut första lasset med kalksten från Draggängarna (nuv. Dalhalla) med lastbil 1946. De tidigare anställda vid Dala Kalk AB / Kullsbergs Kalkbruk. Foto: Anita Looman Wästvind. Utställningen om Kullsbergs Kalkbruk i Dalhallas entrébyggnad.