Föredrag den 26/9

Välkomna att lyssna på föredraget ”Hur kan en geologisk besöksupplevelse designas ur en landskapsarkitets perspektiv – gestaltningsförslag för Osmundsberg”. Presentation av Oskar Frelin, student vid SLU – Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap.

Oskar presenterar sitt kandidatarbete som han gjorde tillsammans med Kristjan Erlandsson (som nu studerar vidare i USA): Kandidatarbete 15 hp, institutionen för stad och land Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Uppsala 2014. Oskar och Kristjan besökte Meteorum i våras som en förberedelse för detta arbete och tittade på ett antal geologiska besöksmål i Siljansområdet.

Valet föll på Osmundsbergs kalkbrott i Kärvsåsen, Boda och den spännande historien om ”byn som försvann” för sitt kandidatarbete.

Plats: Näringslivskontoret i Rättvik.
Tid: Fredag 26/9 kl. 14.00. (Ca. 1 timme). Vi bjuder på fika.

Anmäl ert deltagande till thomas@meteorum.se eller 0248 70 517 senast den 24/9.

Fram0.3

Nominering till Årets Arbetslivsmuseum

”Kullsbergs Kalkbruk – utställning i Dalhalla” är bland de 16 arbetslivsmuseer i Sverige som nominerats till Årets Arbetslivsmuseum 2014. Utställningen skapades 1999 av Erik Bergman (tidigare VD Dala Kalk AB / Kullsbergs Kalkbruk) och Meteorums projektledare Thomas Jacobs (tidigare anställd vid Dala Kalk AB / Kullsbergs Kalkbruk) samt Lisskulla Berg som svarade för layouten.

I samband med att den permanenta utställningen byggdes upp 1999, bidrog många före detta anställda vid Kullsberg och deras anhöriga med material. Sedan dess har många hjälpt till med arbeten i anslutning till utställningen utomhus och inomhus som bidragit till denna nominering.

– Det återstår att se om vi vinner. Men bara det faktum att vi bland mer än 500 arbetslivsmuseer i Sverige nominerats, är mycket uppmuntrande. Dessutom är vi det enda arbetslivsmuseum i Dalarna som finns med bland de nominerande, säger Thomas Jacobs.

Till Dalhallas 20 års jubileum den 23 juli i år, inbjöds före detta anställda vid Kullsbergs Kalkbruk. Ett mycket hedervärt initiativ av Dalhalla.

https://www.arbetsam.com/arbetslivsmuseer/arets-arbetslivsmuseum

Dalhalla_utställning_001

Mineral och bergarter i samhällets tjänst

Föreläsning med Karl-Erik Perhans på Rättviks kulturhus, Torsdag 11 september kl. 19. Vårt moderna samhälle är på olika sätt helt beroende av ämnen som vi hämtar ur berggrunden. Det många inte tänker på är att ”stenriket” är en av samhällets viktigaste naturresurser.

Under föredraget får du lära dig hur man känner igen olika stensorter och vad man använder dem till. Föreläsningen kommer även att handla om kalkstens- och sandstensbrytning i Siljansringen.

Entré: 50 kr
Fika finns till försäljning för 20 kr

I samband med Geologins Dag finns Karl-Erik Perhans med sin stenutställning med inriktning på Siljansringen och stenbasar på Rättviks Kulturhus 12-13 september.