Föredrag den 26/9

Välkomna att lyssna på föredraget ”Hur kan en geologisk besöksupplevelse designas ur en landskapsarkitets perspektiv – gestaltningsförslag för Osmundsberg”. Presentation av Oskar Frelin, student vid SLU – Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap.

Oskar presenterar sitt kandidatarbete som han gjorde tillsammans med Kristjan Erlandsson (som nu studerar vidare i USA): Kandidatarbete 15 hp, institutionen för stad och land Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Uppsala 2014. Oskar och Kristjan besökte Meteorum i våras som en förberedelse för detta arbete och tittade på ett antal geologiska besöksmål i Siljansområdet.

Valet föll på Osmundsbergs kalkbrott i Kärvsåsen, Boda och den spännande historien om ”byn som försvann” för sitt kandidatarbete.

Plats: Näringslivskontoret i Rättvik.
Tid: Fredag 26/9 kl. 14.00. (Ca. 1 timme). Vi bjuder på fika.

Anmäl ert deltagande till thomas@meteorum.se eller 0248 70 517 senast den 24/9.

Fram0.3