Nominering till Årets Arbetslivsmuseum

”Kullsbergs Kalkbruk – utställning i Dalhalla” är bland de 16 arbetslivsmuseer i Sverige som nominerats till Årets Arbetslivsmuseum 2014. Utställningen skapades 1999 av Erik Bergman (tidigare VD Dala Kalk AB / Kullsbergs Kalkbruk) och Meteorums projektledare Thomas Jacobs (tidigare anställd vid Dala Kalk AB / Kullsbergs Kalkbruk) samt Lisskulla Berg som svarade för layouten.

I samband med att den permanenta utställningen byggdes upp 1999, bidrog många före detta anställda vid Kullsberg och deras anhöriga med material. Sedan dess har många hjälpt till med arbeten i anslutning till utställningen utomhus och inomhus som bidragit till denna nominering.

– Det återstår att se om vi vinner. Men bara det faktum att vi bland mer än 500 arbetslivsmuseer i Sverige nominerats, är mycket uppmuntrande. Dessutom är vi det enda arbetslivsmuseum i Dalarna som finns med bland de nominerande, säger Thomas Jacobs.

Till Dalhallas 20 års jubileum den 23 juli i år, inbjöds före detta anställda vid Kullsbergs Kalkbruk. Ett mycket hedervärt initiativ av Dalhalla.

https://www.arbetsam.com/arbetslivsmuseer/arets-arbetslivsmuseum

Dalhalla_utställning_001