Kullsbergs Kalkbruk – rapport från Dalarnas Museum

Inför rivningen av delar av Kullsbergs Kalkbruk i Rättvik 2017, tog Meteorums ordförande Thomas Jacobs initiativet till ett dokumentationsprojekt. Projektet avsåg att grundligt dokumentera de delar av bruket som skulle rivas. Representanter för Länsstyrelsen Dalarnas Kulturmiljöenhet, Dalarnas Museum, den nuvarande ägaren av bruket SMA Mineral och den förre ägaren Erik Bergman (tidigare VD för Dala Kalk AB) kallades till ett möte i Kullsberg i mars 2017. Alla parter vad överens om att projektet borde genomföras.

Resultatet utmynnade i en industrihistorisk rapport författad av byggnadsantikvarie Kristoffer Ärnbäck vid Dalarnas Museum. Den finansierades av SMA Mineral, Länsstyrelsen Dalarna och Dalarnas Museum. Erik Bergman och Thomas Jacobs deltog i arbetet, liksom flera tidigare anställda vid Kullsbergs Kalkbruk. Rapporten presenterades av Kristoffer Ärnbäck i samband med en välbesökt föreläsning på Rättviks Kulturhus torsdag den 15 februari 2018. Den har även uppmärksammats i massmedia. Länk för att ladda ner rapporten i pdf format hittar du här:

https://www.dalarnasmuseum.se/images/byggnadsvard/Rapporter/Kullsbergs-kalkbruk-KOMPRIMERAD-2017-10-02.pdf