Kullsbergs Kalkbruk – utställning i Dalhalla 20 år, 1999-2019!

1999 visades utställningen ”Kullsbergs Kalkbruk 100 år” i Rättviks Kulturhus. Samma år omarbetades utställningen och flyttades till Dalhallas entrébyggnad Gruvstugan där den visas under konsertarenans säsongstid. Genom åren har uppdatering skett för att till exempel visa bergarter från Siljansområdet och de produkter som de kan generera. I anslutning till Dalhalla finns vandrings- och cykelleder och från Gruvstugan ner i konsertarenan finns en skyltad geologisk vandring. Utställningen ingår nu bland Sveriges Arbetslivsmuseer som medlem i ArbetSam. Läs journalisten Madeleine Drakes utmärkta artikel om den jubilerande utställningen i länken nedan:

https://www.siljannews.se/rattvik/oj-var-det-har-meteoriten-slog-ner