Röster om Meteorum

Meteorum – Touch the Universe
Presentation om Meteorum. Här berättar projektledaren Thomas Jacobs om bakgrunden till Meteorum – Touch the Universe. Filmen är skapad av Magnus Andersson – Digitalisering 2014, Rättviks kommun.


Magnus Hjelmare
Magnus Hjelmare, Vd på varumärkesbyrån BERG – Brand Emotional Response Group, ger sin reflektion över utmaningen och möjligheterna med varumärket Meteorum, och hur det kan bidra till bygdens utveckling.


Markus Svensson
Här berättar näringslivschef Markus Svensson om Meteorums vision.


Anders Modig
Här berättar polarfoskaren och hållbarhetsexperten Anders Modig om sina reflektioner om Meteorum, dess framtid och möjligheter ur ett hållbarhetsperspektiv.


Annika Nordkvist
Här berättar studenten och entreprenören Annika Nordkvist om sin praktik i projekt Meteorum, där hon bland annat gjorde en SWOT-analys och utvärderade organisationen och inkomstmöjligheter.


Johan Ehrenberg
Här reflekterar författaren och företagaren Johan Ehrenberg om att Meteorum är ett bra exempel på hur man kan använda sig av det som redan finns i Siljansområdet och skapa en berättelse utifrån det.


Olof Herko
Här berättar näringslivsutvecklare Olof Herko om Orsa kommuns delaktighet i projektet och vilka möjligheter Meteorum kan ha för besöksnäringen.


Sara Johansson
Här berättar geologistudenten Sara Johansson om sitt engagemang och arbete i Meteorum och vilken roll Meteorum kan spela i utbildning och kopplingen mellan geologi och människan.