Geologiska besöksmål i Meteorum

Geologiska besöksmål i Meteorum

Välkommen att besöka våra geologiska besöksmål i Meteorum. På den här sidan hittar du en karta över våra besöksmål och information om var och en av dem. De är inordnade kommunvis med en rubrik som kortfattat beskriver vad som kännetecknar varje plats.

I Meteorum finns en mångfald av platser som anses som värdefulla ur ett geologiskt perspektiv. Därför är Meteorum ett av de områden i Sverige som är föremål för flest exkursioner av lärare, studenter, forskare och allmänheten. Här finns spännande platser att upptäcka för alla, såväl expert som amatör. Vår ambition i Meteorum är att lyfta fram vår geologiska historia på ett sätt som aldrig tidigare har gjorts i Siljansområdet. Målsättningen med denna sida är därför att göra det enklare att hitta de viktigaste och lättast åtkomliga geologiska besöksmålen. Ambitionen är dock inte bara att lyfta fram geologin, utan även andra värden som har sin grund i geologin: Natur, flora, jordbruk, kultur- och industrihistoria mm.

De plaster som du kan hitta här är platser som tillgängliggjorts för allmänheten av Länsstyrelsen Dalarna och Leksand, Rättvik, Mora och Orsa kommuner. Med tiden kommer fler platser att kunna läggas till denna lista.

Vi rekommenderar att du som första gångs besökare startar din resa till Meteorums besöksmål i t.ex. Naturum Dalarna i Siljansnäs eller i Naturmuseet i Rättviks kulturhus. Här får du en fin introduktion till din utflykt ut i naturen. Nästa steg att rekommendera, är att titta på utsikten över meteoritnedslaget och dess verkningar som kan ses tydligt från någon av de utsiktsplatser som listas här nedan. Dessa två första steg kommer att på ett spännande sätt levandegöra din resa till våra geologiska besöksmål i Meteorum. De geologiska besöksmålen är här indelade kommunvis.

 Sidan är under konstruktion. Mer kommer.