Varför geologi?

Genom geologi får vi kunskap om hur berggrunden och jordlagren, ja hur själva jordklotet bildats. Med kunskap i geologi kan du bättre förstå varför landskapet ser ut som det gör där du bor eller dit du åker. Det ger oss kunskap om hur kontinenterna vandrat på jorden, om miljö och klimatförändringar, vattenförsörjningen om hur vi kan hitta råvaror till byggmaterial, metaller och bränsle. Information om geologi är också viktig för att kunna bedöma miljökonsekvenserna av nya byggnationer och utsläpp, hur vi kan jobba med miljövård och hur vi ska tänka för att hushålla med jordens resurser.

Varje dag från morgon till kväll kommer vi i kontakt med geologi. Varför lyser lampan när man tänder den? Vad gör att mobiltelefonen, tv:n, datorn och bilen fungerar? Bränslet till bilen – var kommer det ifrån? Plattor i golv, gångvägar och trappor, vägen vi åker på, glaset vi dricker ur, ja till och med plast och en sådan sak som plastikkirurgi har sin grund i kunskap i geologi. Så geologi berör oss alla i högsta grad. Det är helt enkelt en livsnödvändighet. Genom att lära sig mer om geologi blir också själva livet och resandet intressantare och kommer förhoppningsvis att stimulera till fortsatta geovetenskapliga studier.

Geologiska platser i Siljansområdet
Det finns hundratals intressanta geovetenskapliga lokaler inom de fyra Siljanskommunerna. Av dessa väljer vi i ett i ett inledningsskede ut 20-30 platser i de fyra Siljanskommunerna Leksand, Rättvik, Mora och Orsa att jobba med i proejkt Meteorum. Platserna skall vara publikvänliga och pedagogiskt utformade med skyltar, kartor och presenteras digitalt på Meteorums hemsida och via information i mobiltelefonen, vara lätta att hitta med hjälp av GPS koordinater etc. Exempel på platser i de fyra Siljankommunerna av vilka några kan ingå i Geopark Meteorum finns nedan:

Rättvik: Styggforsens Naturresevat, Solberga kalkbrott, Amtjärnsbergets Naturreservat, Östbjörka Naturreservat, Dalhalla, Fjäckan i Dalbyn, Springkällan, utsikspunkter över Siljan och Siljanskupolen på Hedsåsberget och delar av Rättviksheden

Mora: Naturreservatet Alderängarna och Salunäbb som är delar av Europas största flygsandfält, Sollerön: Klikten och Agnmyren, Ingärdningsbodarna.

Orsa: Kårgärdesprofilen, sandstensgruvorna och slipstensmuseet i Mässbacken, slagkägleprofilen vid Hättjärn, Grönklitt: utsiktspunkt över Orsasjön, Siljan och Siljanskupolen.

Leksand: Dalälvens forna utlopp vid Åkersön, Tällberg med omnejd, Storheden, Björkberg med Naturum och utsiktstorn i Siljansnäs.

Alla dessa platser visar exempel på meteoritnedslagets påverkan på berggrunden och landskapet och/eller landisens påverkan på landskapet. Men även också hur människan i hundratals år dragit nytta av de geologiska bildningarna. Utförligare information om våra geosites kommer på hemsidan inom kort. Fler geologiska lokaler ska givetvis läggas till i geoparken över tid.

Läs mer om projekt Meteorum:
Ett världsvitt nätverk av geoparker.
Hur jobbar vi i projekt Meteorum?